Word Burgerhulpverlener!

De gemeente Dronten wil haar woonomgeving Hartveilig maken.

Aanmelden burgerhulpverleners:

Om het reanimatienetwerk op te bouwen, zijn veel burgerhulpverleners nodig. We zijn daarom op zoek naar mensen die een erkende reanimatie-/AED-training hebben gevolgd. Op dit moment zijn al ruim 760 inwoners uit gemeente Dronten geregistreerd als burgerhulpverlener. Wilt u zich ook aanmelden als burgerhulpverlener? Meld u zich dan aan via de website: www.ikbenstandby.nl

AED beschikbaar stellen:

Aan verenigingen, organisaties, bedrijven of particulieren die een AED in bezit hebben, wordt gevraagd dit apparaat beschikbaar te stellen voor het alarmeringssysteem. U kunt uw AED registreren via de website: www.hartstichting.nl/meld-je-aed-aan/aanmelden

Ter Informatie;

De Europese Reanimatieraad heeft alle reanimatiediploma’s die geldig waren tot in 2020, allemaal verlengd met één jaar. Als jouw scholing dus in 2020 zou verlopen, wordt dit verlengd met één jaar tot in 2021.

De richtlijnen voor burgerhulpverlening bij reanimatie zijn weer aangepast. Zie de illustratie hieronder voor de juiste procedure!