Word Burgerhulpverlener!

De gemeente Dronten wil haar woonomgeving Hartveilig maken.

Aanmelden burgerhulpverleners:

Om het reanimatienetwerk op te bouwen, zijn veel burgerhulpverleners nodig. We zijn daarom op zoek naar mensen die een erkende reanimatie-/AED-training hebben gevolgd. Op dit moment zijn al ruim 760 inwoners uit gemeente Dronten geregistreerd als burgerhulpverlener. Wilt u zich ook aanmelden als burgerhulpverlener? Meld u zich dan aan via de website: www.ikbenstandby.nl

AED beschikbaar stellen:

Aan verenigingen, organisaties, bedrijven of particulieren die een AED in bezit hebben, wordt gevraagd dit apparaat beschikbaar te stellen voor het alarmeringssysteem. U kunt uw AED registreren via de website: www.hartstichting.nl/meld-je-aed-aan/aanmelden

In maart start EHBO Vereniging Dronten met een opleiding Eerste Hulp Verlener.


De kosten bedragen € 250,00. Dit is inclusief lesboekje, oefenmateriaal, examenkosten en certificering bij het Oranje Kruis.

Na overmaking van € 50,- inschrijfgeld op bankrekeningnummer NL74 RABO 0112 5550 98 t.n.v. EHBO Vereniging Dronten, is je inschrijving definitief. Voor aanvang van de cursus maak je het resterende bedrag van € 200,- over. Na betaling van het volledige bedrag ontvang je een factuur voor de zorgverzekeraar. Deze vergoeden vaak een gedeelte van de kosten als je aanvullend verzekerd bent.

De cursus bestaat uit 12 lessen (incl. koffie of thee) en een examen.
De cursus start op maandag 7 maart, en zal plaatsvinden bij Nirwana, Educalaan 39b, 8251 GC Dronten, van 20.00u - 22.00u

Aanmelden voor deze beginnerscursus kan via ons aanmeldformulier.

Bezoek hiervoor de website van EHBO vereniging Dronten. Hij staat bij ons op het tabblad Interessante links.

N.b. De cursus start bij voldoende deelnemers.