Wordt Burgerhulpverlener!

De gemeente Dronten wil haar woonomgeving Hartveilig maken.

Aanmelden burgerhulpverleners:

Om het reanimatienetwerk op te bouwen, zijn veel burgerhulpverleners nodig. We zijn daarom op zoek naar mensen die een erkende reanimatie-/AED-training hebben gevolgd of bereid zijn deze te volgen. Op dit moment zijn al ruim 500 inwoners uit gemeente Dronten geregistreerd als burgerhulpverlener. Dit aantal willen wij graag verdubbelen! Kunt u reanimeren en wilt u zich ook aanmelden als burgerhulpverlener? Meld u zich dan aan via de website www.ikbenstandby.nl!

AED beschikbaar stellen:

Aan verenigingen, organisaties of particulieren die een AED in bezit hebben, wordt gevraagd dit apparaat beschikbaar te stellen voor het alarmeringssysteem. U kunt uw AED registreren via de website.

Binnenkort gaan er een aantal werkgroepen per woonkern de AED locaties en 24/7 beschikbaarheid in kaart brengen. Ook onze vereniging is daarin vertegenwoordigd. De Gemeente Dronten heeft financiële middelen beschikbaar gesteld om één en ander te kunnen bewerkstelligen.