Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter                    Ger Buitendijk

Secretaris                    Alice Winters

Penningmeester         Ineke Gielen

Algemeen lid               Mariska Meijer

Algemeen lid               Vacant

Kaderinstructeur        Piet Timmerman